Voorwaarden

Hier vind je de voorwaarden voor al onze diensten.

Voorwaarden

Op deze pagina vind je alle voorwaarden die van toepassing zijn op de producten en diensten van Qurrent. Je kunt de voorwaarden hieronder downloaden. Mocht dit niet lukken, dan kunnen wij ze ook per e-mail of per post naar je opsturen.

Algemene voorwaarden

Op de levering van producten en diensten van Qurrent zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn opgesteld door EnergieNED (federatie van Energiebedrijven in Nederland) in samenspraak met de consumentenbond. De praktische uitleg hiervan staat in de toelichting.

Kwaliteitscriteria

Qurrent hecht veel waarde aan betrouwbare service met een hoog kwaliteitsgehalte, daarom hebben wij een aantal kwaliteitscriteria opgesteld, zodat je precies weet wat je van ons kan verwachten.

Productvoorwaarden

Naast de Algemene Voorwaarden zijn ook de productvoorwaarden voor de producten en diensten van Qurrent van toepassing.

Aansluit- en transportovereenkomst

Om energie geleverd te krijgen is een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder nodig. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing die door de netbeheerders zijn opgesteld in samenspraak met de Consumentenbond. De bijbehorende standaard tarieven zijn te vinden op de website van de netbeheerder. Qurrent brengt de kosten voor de netbeheerder voortvloeiend uit de aansluit- en transportovereenkomst bij de klant in rekening.

Modelinstructie voor ontbinding/herroeping

Energietarieven

Algemene actievoorwaarden

Speciale actievoorwaarden

 Gedragscode Consument en Energieleverancier

  • Energieleveranciers willen bijdragen aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt. Daarom heeft Energie-Nederland de Gedragscode Consument en Energieleverancier opgesteld.
    Energieleveranciers die de gedragscode toepassen, geven aan dat zij:
  • consumenten goed zullen voorlichten,
  • bij het werven van klanten consumenten op een goede en eerlijke manier benaderen, een wisseling van leverancier voor de consument op een zo goed mogelijke manier afwikkelen.
  • de gedragscode geldt voor contacten tussen de energieleverancier (of een bedrijf dat namens een energiebedrijf opereert) en een consument aangaande de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten.

    Bron:
    Energie Nederland

Gedragscode Slimme Meters

Stroometiketten