We zijn weer de allergroenste!

20-11-2018
Wij zijn blij met wederom een 10 in het onderzoek ‘Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers’ van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Nederland zonder fossiele energie in 2030, dat is het doel van Qurrent. Vanuit een principiële keuze begonnen wij 5 jaar geleden met Nederlanders te voorzien van 100% groene energie van Hollandse zon en wind. Inmiddels leveren wij dat al aan 128.000 leden en zijn wij ook begonnen het bedrijfsleven te overtuigen van deze groene keuze.

De enorme lijst ‘middenmoters’ en ‘achterblijvers’ in het onderzoek stemt ons echter droevig. De verduurzaming gaat maar traag. Hoewel een aantal grote stroomleveranciers investeringen doen in duurzame energie met bijvoorbeeld windmolenparken, worden er ook nog altijd investeringen gedaan in fossiele en nucleaire energie, wordt grijze stroom als groen verkocht en worden consumenten verleid met reclamespotjes van energiemaatschappijen vol natuur, windmolens en zonnepanelen. Maar tegelijkertijd leveren sommige van diezélfde bedrijven vervuilende grijze stroom aan bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Dit zorgt voor een misleidend beeld. 

Daarom gaan wij door met aan Nederlanders uitleggen dat groen niet perse goed is. Want van wie je groene stroom afneemt maakt daadwerkelijk een verschil in welke mate jouw groene keuze bijdraagt aan de energietransitie. Qurrent roept Nederlanders, particulier en zakelijk, op over te stappen naar de leveranciers met de hoogste scores op duurzaamheid – de voorlopers – in dit onderzoek.
 

Bedankt

Je reactie is geplaatst.