Deze website gebruikt cookies om je beter te kunnen helpen. Instellingen Zonder keuze accepteer je deze cookies.
Cookie instellingen aanpassen

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Samen Sterk - De Groene Zaak

15-09-2016

De markt veranderen, zodat we samen aan een betere leefwereld bouwen. Kun je dit verwachten van traditionele organisaties?

De werkelijke verandering komt van nieuwe bedrijven, die het anders doen. En dat kan alleen wanneer maatschappelijke instanties impact nastreven in plaats van winstmaximalisatie. 

We stellen je daarom de komende weken graag voor aan een aantal van onze partners. Sommigen die net als wij, een maatschappelijke organisatie zijn. Maar allemaal met één doel: de markt daadwérkelijk veranderen. 

Deze week in deel 4: De Groene Zaak - de ondernemersvereniging voor duurzame ondernemingen. 
De Groene Zaak brengt ondernemers bijeen die één doel hebben; in de hoogst mogelijke snelheid de economie en samenleving verduurzamen. Zij zijn er dan ook van overtuigd dat er op termijn maar één businessmodel kan renderen: een duurzaam businessmodel. 

De Groene Zaak biedt diverse activiteiten aan binnen drie programmalijnen: Politics, Business en Science. 
Binnen het programmalijn Politics lobbyen zij in Brussel en Den Haag voor betere wet- en regelgeving. Hiervoor putten zij uit voorbeelden en dilemma’s vanuit het netwerk. Met het programmalijn Business bieden zij hun partners een netwerk waarin zij organisaties aan elkaar koppelen, bijeenkomsten organiseren en projecten starten om kennis en expertise uit te wisselen en duurzame business te genereren. Programmalijn Science koppelt het duurzame bedrijfsleven aan de wetenschap om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden. 

Wij zijn blij één van de vele partners van De Groene Zaak te zijn.
Lees hier meer over hoe hun andere partners.  


Bedankt

Je reactie is geplaatst.

Samen Sterk - De Groene Zaak - 15-09-2016

Reacties