Stroom opwekken met zonnepanelen

20-04-2015

“Energiemaatschappijen moeten bezitters van zonnepanelen veel beter informeren over de opbrengsten ervan.” Dat zegt toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daar werken wij natuurlijk graag aan mee. Om misverstanden weg te nemen hebben wij alles over salderen op een rijtje gezet.

Salderen teruglevering stroom

De stroom die je opwekt met zonnepanelen, gebruik je in eerste instantie zelf. Het kan zijn dat je stroom opwekt op momenten dat je het niet gebruikt. Die stroom lever je automatisch aan het energienet, maar mag Qurrent verrekenen met je energieverbruik. Dit wordt salderen genoemd. 

Voor salderen hanteren wij de volgende voorwaarden:
• Alle stroom die je zelf opwekt, tot een hoeveelheid die gelijk is aan je jaarverbruik, verrekend Qurrent met de jaarnota. Dit betekent dat je voor deze zelf opgewekte stroom niets betaalt, ook geen belastingen.
• De opgewekte hoeveelheid stroom wordt afgetrokken van je jaarverbruik, oftewel je ontvangt hiervoor een vergoeding die gelijk is aan het all-in stroomtarief van Qurrent. 
• Heb je een normaal- en daltarief voor stroom dan wek je ook tegen normaal- en daltarief stroom op. Qurrent zal tegen deze tarieven de opgewekte stroom verrekenen. Heb je in de normaal- of dalperiode meer opgewekt dan verbruikt dan verrekent Qurrent dit meerverbruik met het andere tarief en vice versa.

Terugleveren aan het energienet

Het kan zijn dat je meer stroom opwekt dan je verbruikt. In die gevallen lever je dit overschot automatisch aan het energienet, waar Qurrent het van je overneemt. Je bent in die gevallen dus energieproducent geworden en wij kopen jouw stroom. De vergoeding die wij je betalen voor jouw stroom, wordt ook wel teruglevergoeding genoemd.

Daarvoor hanteren wij de volgende voorwaarden: 
• Omdat Qurrent het zelf opwekken van energie door haar klanten wil bevorderen kiest Qurrent voor een hogere vergoeding dan de marktprijs voor stroom. Je ontvangt van Qurrent voor stroom die je niet zelf verbruikt en teruglevert aan het elektriciteitsnet een vergoeding van € 0,10 per kWh (excl. BTW). 
• Deze vergoeding wordt verrekend met de jaarnota. Qurrent kan de hoogte van de vergoeding jaarlijks aanpassen. Qurrent wijzigt de hoogte van de vergoeding niet gedurende een prijsvaste periode in je stroomovereenkomst.

Rekenvoorbeelden terugleveren stroom

Om het nog concreter te maken, tref je hier twee rekenvoorbeelden.

Voorbeeld 1: je verbruikt meer dan je opwekt.
In dit voorbeeld wek je in de normaalperiode 500 kWh meer op dan je verbruikt (2000 kWh opwek – 1500 kWh verbruik = 500 kWh). Dit overschot wordt in mindering gebracht met je verbruik in de dalperiode. Alle door jou opgewekte stroom wordt zo verrekend met je verbruik. 

Voorbeeld 2: je wekt meer op dan je verbruikt.
In de normaalperiode wek je meer op dan je verbruikt. Het overschot (1500 kWh) wordt verrekend met je verbruik in de dalperiode. In de dalperiode heb je 1300 kWh verbruikt en 500 kWh opgewekt. Het restant is derhalve 800 kWh. Het overschot uit de normaalperiode wordt hiermee verrekend, waarna nog 700 kWh overblijft. Daarvoor ontvang je van Qurrent de teruglevergoeding. Op de jaarnota hoef je dus niet voor het stroomverbruik te betalen, je ontvangt een bedrag van Qurrent voor de opwekte stroom. 

Kijk voor meer uitleg bij de voorwaarden of de Vraag & Antwoord pagina. 

Bedankt

Je reactie is geplaatst.