Privacy

Jouw privacy is belangrijk 

Bij Qurrent doen we alleen aan duurzame relaties. Daarom hechten wij veel waarde aan jouw privacy. We behandelen en beschermen jouw persoonsgegevens zorgvuldig, zodat je gegevens niet zomaar op straat komen te liggen. 

Alle afspraken staan in ons Privacy Statement
Wij willen graag duidelijk en transparant zijn over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement leggen wij uit wanneer wij om je gegevens vragen en waarvoor wij deze gebruiken. Dit geldt voor iedereen die op wat voor manier dan ook contact met ons heeft. 

Veranderen er zaken met betrekking tot je privacy? Dan passen wij het Privacy Statement aan. Bij ingrijpende wijzigingen stellen we je hier uiteraard rechtstreeks van op de hoogte. Zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

We vertellen je graag wat we doen met je persoonsgegevens, dan weet je wat je van ons kunt verwachten.

Bekijk hier het Privacy Statement van Greenchoice.

Wanneer slaan we jouw persoonsgegevens op?
Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, slaan we bij elk contact je persoonsgegevens op. Bijvoorbeeld wanneer je ons belt, contact opneemt via onze website(s) of apps, of op welke manier dan ook. Dit geldt zowel voor klanten als niet-klanten. Meestal hebben we je persoonsgegevens echt nodig, want om je onze 100% groene energie te kunnen leveren moet we natuurlijk wel weten waar je woont.

Welke persoonsgegevens slaan wij dan op?
We leggen persoonsgegevens vast zoals je voor- en achternaam, adres, e- mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en bankrekeningnummer. Maar ook je verbruiksgegevens van gas, elektriciteit en eventuele andere producten en diensten. Zo zijn wij je nog beter van dienst. 

Om gebruik te maken van de Mijn Energie omgeving (web of app) heb je een gebruikersnaam nodig om je aan te melden. Die leggen we daarom ook vast. En bezoek je onze website(s), dan kun je zelf aangeven welke cookies we wel en niet mogen plaatsen. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement lezen. 

We kunnen natuurlijk niet alles weten. Soms raadplegen we ook andere bronnen zoals het CBS, het Kadaster en derde bedrijven die klantgegevens aanbieden voor persoonsgegevens. Daarbij kun je denken aan adressen, woningkenmerken en demografische kenmerken voor particulieren en aantal werknemers en sector voor zakelijke klanten. 

Wat doen we met je persoonsgegevens?

 • Wil je klant van ons worden? Dan willen we graag weten wie je bent.
 • Als je klant bent moeten we natuurlijk weten waar we onze stroom en gas moeten leveren.
 • We sturen je maandelijks een factuur, handig om te weten op welk e-mailadres je die wil ontvangen. 
 • Als je naar Qurrent overstapt of naar een andere energieleverancier wilt overstappen dan regelen we de overstap. 
 • Ga je verhuizen, dan hebben we natuurlijk je nieuwe adres nodig voor een soepele overgang. 
 • Als je je op Mijn Energie wilt registreren om je energiezaken online te kunnen regelen.
 • Als je vragen hebt en ons belt, chat of e-mailt dan zoeken we graag je gegevens er even bij.
 • Als we je willen informeren over belangrijke of interessante informatie dan sturen we je dat bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of e-mails. 
 • Mocht er iets niet goed gaan (bijvoorbeeld een klacht, geschil of vordering), dan willen we het daar graag met je over hebben. Zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt.  
 • We proberen continue onze dienstverlening te verbeteren en nemen daarvoor gesprekken op van onze Klantenservice en beluisteren deze steekproefsgewijs. Daar kunnen we namelijk een hoop van leren. Voorafgaand aan de opname word je hier uiteraard over geïnformeerd.
 • Voor we starten met het leveren van energie, checken we altijd even of je in staat bent om onze facturen te betalen. Komt uit deze check dat je in het verleden moeite had met het betalen van rekeningen? Of dat het risico dat je niet aan je betalingsverplichtingen kan voldoen hoger is dan gemiddeld? Dan vragen wij je om een waarborgsom te betalen. Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas 2017. 
 • We sturen je per e-mail informatie over meterstanden, jaarnota’s, energietarieven en alle andere (verplichte) zaken die belangrijk zijn voor het leveren van energie.
 • Als je ons toestemming hebt gegeven dan sturen we je per e-mail onze nieuwsbrief, bespaar- en opwektips, relevante aanbiedingen van derde partijen en Feyenoord nieuws en winacties. Zo ben jij altijd op de hoogte. In je Mijn Energie omgeving kun je je toestemmingen eenvoudig beheren. 
 • We kunnen persoonskenmerken inzetten om op advertentienetwerken zoals Facebook en Twitter gepersonaliseerde content en advertenties te tonen. Bekijk dus ook het privacy beleid van deze bedrijven. 
 • We bekijken je gegevens om je aanbiedingen te kunnen doen voor soortgelijke producten en/of diensten.
 • We bekijken data van klantgroepen met dezelfde voorkeuren en gedragingen om op geautomatiseerde wijze aan jou persoonlijke en relevante aanbiedingen te kunnen doen. Hiervoor maken we gebruik van de persoonsgegevens die jij aan ons gegevens hebt, maar soms ook van aanvullende gegevens van derde partijen. Hierbij kun je denken aan een passend verlengaanbod als je energiecontract bij ons ten einde loopt of een interessante inkoopactie voor duurzame producten. 
 • Mocht je geen klant meer zijn, dan willen we je natuurlijk graag terugwinnen en je een goed aanbod te doen. 
 • We zijn continue bezig om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en maken hiervoor gebruik van data-analyse. We analyseren klantgegevens en krijgen daaruit informatie over verbeterpunten en nieuwe producten. We gebruiken hierbij geen direct herleidbare persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres en trekken algemene conclusies.
 • We willen je graag via de Qurrent App aanbiedingen kunnen doen. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op onze app.
 • Op onze website(s) werken we met cookies en vergelijkbare technieken. Daardoor kunnen we persoonlijker en relevanter voor je zijn. Kijk voor meer informatie op onze cookiepagina.
 • Wij willen alles graag eerlijk doen en verwachten dan ook van onze klanten. Om fraude te voorkomen of op te sporen kunnen we hier onderzoek naar (laten) doen.
 • We verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wetten en regels van bijvoorbeeld de Belastingdienst voor btw en energiebelasting. Soms moeten we dit ook doen voor derden, zoals de toezichthouder of de politie.
 • Om energie te kunnen leveren moeten we je aanmelden bij de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting en het transport van elektriciteit en/of gas. En als je opzegt, dan geven we dat natuurlijk ook door. Hoe dit gaat staat beschreven in de Algemene voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers.
 • Als je betalingsproblemen hebt dan kunnen we schuldhulpverlening regelen als dat wenselijk is. Natuurlijk doen we dat alleen met jouw toestemming of als wij je hierover geïnformeerd hebben. 
 • Onze accountants kunnen controles uitvoeren.
 • Mocht Qurrent fuseren of overgenomen worden, of de zeggenschap in het bedrijf wijzigen, dan kunnen persoonsgegevens verwerkt en gedeeld worden met derde partijen. 
 • Wij gebruiken het Centraal Aansluitregister om je verhuizing of overstap van energieleverancier administratief snel en goed te verwerken. De uitwisseling van data is hierdoor een stuk makkelijker. 
 • We maken gebruik van het Contract Einde Register (CER) voor alle lopende energiecontracten voor gas en elektriciteit van kleingebruikers. Dat doen we om opzegboetes te voorkomen en contracten met andere energieleveranciers te respecteren.
 • We vragen gegevens op over je energieverbruik in voorafgaande jaren in het Toegankelijk Meet Register (TMR).

Tot slot, wij zullen NOOIT je persoonsgegevens aan bedrijven verkopen of geven die deze voor commerciële of marketing doeleinden gebruiken. 

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens alleen als daar een wettelijke grondslag voor is.

We vertellen je graag welke wettelijke grondslagen er zijn:

 • Voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst die je met ons hebt afgesloten (als je klant bent).
 • Als je ons toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van specifieke persoonsgegevens. We vragen je om je toestemming op het moment dat het relevant is. Je mag altijd je toestemming weer intrekken, dan wordt de desbetreffende verzameling en verwerking gestaakt. De verwerking die tot intrekking van je toestemming heeft plaatsgevonden blijft wel rechtmatig. Intrekking kan via Mijn Energie of door een brief te sturen, een telefoontje aan onze klantenservice of een e-mail naar privacy@qurrent.nl
 • Er zijn verschillende wetten die ons verplichten om persoonsgegevens te verwerken zoals bijvoorbeeld Belastingwetgeving voor btw en energiebelasting. Soms moeten we dit ook doen voor derden, zoals toezichthouders of de politie.
 • Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang dan mogen wij je persoonsgegevens verwerken. Bij het vaststellen van een gerechtvaardigd belang worden altijd jouw belangen voor bescherming van je persoonsgegevens afgewogen tegen onze belangen. De gerechtvaardigde belangen van Qurrent betreffen: 
 • Het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van onze netwerken en systemen. 
 • Het monitoren, voorkomen en opsporen van fraude en het waarborgen van de continuïteit  en de reputatie van Qurrent. 
 • Het toetsen van betaalbedrag om vooraf te in te schatten of je na levering onze facturen kunt betalen. Wij laten deze toetsing uitvoeren door een ander bedrijf. Dit gebeurt geautomatiseerd en niet handmatig, zo wordt op uniforme manier besloten of er een waarborgsom nodig is om klant te worden. 
 • Het (laten) doen van klanttevredenheidsonderzoeken die ons inzicht geven in de verbeterpunten van ons product, onze dienstverlening en onze service. 
 • Het regelen van een overdracht, zoals een overname of  fusie van (een deel van) Qurrent. 
 • Het opnemen en meeluisteren van telefoongesprekken met als doel om onze producten, diensten en service te verbeteren en om (nieuwe) medewerkers te trainen. 
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben. Stuur een brief of e-mail en geef aan waarom je bezwaar maakt en welk gerechtvaardigd belang het betreft.  
Met welke partijen werken we samen? 
Voor het kunnen uitvoeren van je energiecontract (als je klant bent) en om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken we samen met derde partijen. We vertellen je graag welke partijen dit zijn en wat we met hen doen. 
 • Netbeheerders – de netbeheerder zorgt voor je aansluiting en levert elektriciteit en/of gas naar jouw aansluiting. De afspraken voor deze levering zijn vastgelegd in de 'Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers’.
 • Politie, toezichthouders en de Belastingdienst – wij verstrekken alleen persoonsgegevens als we dit volgens de wet verplicht zijn.
 • Adviseurs zoals advocaten, accountants en auditors.
 • Callcenters – om je telefoontjes te beantwoorden of om jou te bellen als dit nodig is.
 • Data-entrybedrijven – helpen ons bij het uitvoeren van campagnes en het verbeteren van onze marketingprocessen.
 • Reclamebureaus – voor het opzetten en uitvoeren van reclamecampagnes. 
 • Verkoopbureaus – voor het opzetten en uitvoeren van sales campagnes. 
 • Financiële instellingen en payment service providers – voor betalingen.
 • Incassobureaus, deurwaarders en bewindvoerders – als wij betalingen niet of niet op tijd binnenkrijgen dan moeten wij de vordering uit handen geven.
 • Schuldhulpinstanties – dit doen wij alleen met jou toestemming of nadat we je hierover hebben geïnformeerd.
 • Automatiseringsbedrijven – voor bijvoorbeeld het onderhouden van onze netwerken of het opslaan van data. 
 • Met alle partijen die persoonsgegevens verwerken hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt over onder meer welke gegevens verwerkt mogen worden, met welk doel, hoe lang de gegevens bewaard mogen worden en de beveiliging van alle gegevens. Zo garanderen wij altijd jouw privacy
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is
Qurrent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens 15 maanden nadat je bent overgestapt naar een andere leverancier. De reden hiervoor is dat oud-klanten nog tot een jaar na ontvangst van de eindnota een geschillenprocedure kunnen starten bij de geschillencommissie Energie. Sommige persoonsgegevens bewaren we langer in verband met wettelijke verplichtingen. Voor een volledige lijst van alle bewaartermijnen die Qurrent hanteert klik hier

Voor ons is de veiligheid van je persoonsgegevens van het grootste belang. We zorgen ervoor dat ze op de best mogelijke manier beveiligd zijn tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. Wij stellen uiteraard vergelijkbare hoge beveiligingseisen aan alle partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken

Jouw rechten
We hebben je nu uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, met welk doel we dat doen en met wie. We vinden het belangrijk dat je weet wat je rechten zijn met betrekking tot deze gegevens. Dat lichten we hieronder toe. 

Recht op inzage in je persoonsgegevens
In Mijn Energie kun je onder ‘Mijn gegevens’ alle gegevens zien die wij van je hebben of gebruiken. Je hebt namelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je hebben en waarvoor wij ze gebruiken. 

Je kunt ook een verzoek om inzage doen via onze klantenservice, per e-mail (privacy@qurrent.nl) of per brief. Vraag om inzage in je persoonsgegevens en geef je naam, adres en telefoonnummer aan ons door. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij je om een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.  

Belangrijk: Stuur je een kopie van je identiteitsbewijs? Check dan op de website van de Rijksoverheid hoe je dat op een veilige manier kunt doen

Recht op wijzigen van je persoonsgegevens
Hebben wij je persoonsgegevens niet juist of niet volledig verwerkt? Of niet volgens de privacy wet- en regelgeving  verwerkt? Dan heb je het recht om ze te laten wijzigen. 

Wil je je persoonsgegevens laten wijzigen, dan kan dit via onze klantenservice, per e-mail (gericht aan privacy@qurrent.nl) of per brief. Geef ons dan aan welke persoonsgegevens we moeten wijzigen en waarom je dat wil. Zo kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij je om een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.  

Belangrijk: Stuur je een kopie van je identiteitsbewijs? Check dan op de website van de Rijksoverheid hoe je dat op een veilige manier kunt doen.

Recht op het verwijderen van je persoonsgegevens
In een aantal gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • Als je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze destijds zijn aangevraagd 
 • Als je de toestemming voor verwerking hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking 
 • Als je bezwaar  gemaakt hebt tegen verwerking voor direct marketing of profilering 
 • Als er geen gerechtvaardigd belang meer is voor de verwerking 
 • Als je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt blijken te zijn 

Wil je je persoonsgegevens laten verwijderen? Dan kan dit via onze klantenservice, per e-mail (privacy@qurrent.nl) of per brief. Geef ons dan aan welke persoonsgegevens we moeten verwijderen en waarom je dat wil. Het kan zijn dat we niet of niet volledig aan je verzoek kunnen voldoen omdat we verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij je om een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons. 

Belangrijk: Stuur je een kopie van je identiteitsbewijs? Check dan op de website van de Rijksoverheid hoe je dat op een veilige manier kunt doen

Recht op dataportabiliteit en downloaden van je persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens zelf te downloaden of om aan ons te vragen om deze gegevens naar een derde partij te sturen.  

Je regelt dat eenvoudig in Mijn Energie. Waar je onder privacy dit verzoek kunt indienen. Je ontvangt van ons binnen vier weken bericht als de gegevens te downloaden zijn. Wil je gebruikmaken van dit recht? Dan kan dit ook via onze klantenservice, per e-mail (privacy@qurrent.nl) of per brief. Vraag ons dan om dataportabiliteit van jou persoonsgegevens. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij je om een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Je ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Laat je jouw persoonsgegevens door een bedrijf bij ons aanvragen? Dan hebben wij een machtiging van je nodig. We willen natuurlijk niet dat je gegevens zonder jouw toestemming worden opgevraagd. 

Met alle partijen die persoonsgegevens verwerken hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt over onder meer welke gegevens verwerkt mogen worden, met welk doel, hoe lang de gegevens bewaard mogen worden en de beveiliging van alle gegevens. Zo garanderen wij altijd jouw privacy.

Belangrijk: Stuur je een kopie van je identiteitsbewijs? Check dan op de website van de Rijksoverheid hoe je dat op een veilige manier kunt doen.

Heb je een vraag of klacht over je privacy?
We hebben nu alles uitgelegd over ons Privacy Statement. Op deze manier kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan. 

Qurrent heeft een Data Protection Officer aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen Qurrent. Heb je een vraag over dit Privacy Statement of een klacht over onze werkwijze m.b.t. persoonsgevens? Neem dan per e-mail contact op via privacy@qurrent.nl.

We doen er natuurlijk alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Soms kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of vraag. In dat geval is het mogelijk om een klacht in te dienen. Dit kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

Tot slot. Qurrent, gevestigd aan Willem Fenengastraat 17 1096 BL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 
www.qurrent.nl  
Willem Fenengastraat 17  
1096 BL Amsterdam  
+31 (0)88 777 1234